Våre gamle merkedager

Interessen for våre gamle norske merkedager er stor. Kanskje er det derfor de fleste av foredragene handler om nettopp dette temaet. Sivertsen forteller om bakgrunnen og ikke minst om tro og folketro, legender og eventyr, værtegn og varsler knyttet til hver enkelt dag. I dem ligger det også ord, uttrykk og handlinger som vi bruker daglig, uten at vi vet opprinnelsen.

 

Hvorfor har vi potteplanter i vinduene? Hva er bakgrunnen for uttrykket «skål»? Og hva betyr egentlig ordet «fnatt»? Folketroen som er hengt på merkedagene er en av våre aller største kulturskatter. Den er levende interessant og ofte humoristisk. Sivertsen følger primstaven dag for dag, og foredraget bør helst ta for seg første eller annet halvår for ikke å bli for langt.

 

Utvikling: Ketilpedersen