Våre gamle merkedager

Kanskje de fleste av foredragene mine er om våre gamle norske merkedager, fordi interessen er så stor. Her forteller jeg om bakgrunnen og ikke minst om tro og folketro, legender og eventyr, værtegn og varsler knyttet til hver enkelt dag. I dem ligger det også ord, uttrykk og handlinger som vi bruker daglig, uten at vi vet opprinnelsen.
Hvorfor vi har potteplanter i vinduene? Hva er bakgrunnen for uttrykket ”skål”?, og hva betyr egentlig ”fnatt”?
Folketroen som er hengt på merkedagene er en av våre aller største kulturskatter. Den er levende interessant og ofte humoristisk. Jeg følger primstaven dag for dag, og foredraget bør helst ta for seg første eller annet halvår. Ellers blir det for langt.

Utvikling: Ketilpedersen