Våre høytider

Her tar jeg for meg alle høytidene. Også her er det forklaringer på saker mange ikke tenker over, som for eksempel hvorfor vi tenner bål Sankt Hans – og hvor viktig det er å være blid når man lager talglys.
Vår aller største høytid er naturligvis julen, og foredragets lengde er avhengig av hvor detaljert jeg skal fortelle om den.

Utvikling: Ketilpedersen